Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör idrottsanläggningar, simhallar och offentlig konst. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för biblioteken, teatern, kulturhuset Barbacka, konsthallen och Kulturkvarteret. Kristianstads konsthall och Kulturkvarteret är utlagda på driftentreprenad.

Vi ansvarar också för våra idrottsanläggningar, friluftsbad, simhallar och friluftsbad.

Vi stöder kommunens fritidsgårdsverksamhet och det omfattande föreningslivet med bidrag. Vi ansvarar även för inköp av konst och för den konstnärliga gestaltningen av offentliga miljöer.

Kultur- och fritidsverksamheten spelar en viktig roll för att skapa ett framtidsinriktat och attraktivt Kristianstad. Vår verksamhet präglas av ett helhetstänk, har ett starkt folkhälsoperspektiv och ska vara en spjutspets för demokratiska värden.

Vi bedriver vår verksamhet under miljömässigt goda former och med ett öppet och professionellt bemötande av brukare och kunder. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp för oss.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.