Kommunstyrelsens personalutskott

Personalutskottet har det politiska ansvaret att initiera och genomföra åtgärder för att trygga kommunens personalförsörjning. Det innebär att vi bland annat tar beslut i frågor som rör arbetsmiljö. I personalutskottet finns fem ledamöter och fem ersättare.

Personalutskottet har det politiska ansvaret att initiera och genomföra åtgärder för att trygga kommunens personalförsörjning. Det innebär att vi bland annat tar beslut i frågor som rör kollektivavtal och arbetsmiljö. I personalutskottet finns fem ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.