Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, bereder ärenden till kommunstyrelsen och sammanträder i stort sett varje vecka. Ordförandeskapet delas av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Socialdemokraterna och Liberalerna i den samverkande S-L-C-majoriteten har valt ett delat ledarskap som innebär att de båda partierna omväxlande delar ordförandeposten i arbetsutskottet respektive kommunstyrelsen under mandatperioden 2014-2018.

Ordförande under mandatperioden 2014-2018
TidOrdförandeVice ordförande2:e vice ordförande
November 2014 – november 2015 Pierre
Månsson (L)
Sven Nilsson (C) Peter Johansson (M)
November 2015 – november 2016 Heléne
Fritzon (S)
Sven Nilsson (C) Peter Johansson (M)
November 2016 – november 2017 Pierre
Månsson (L)
Sven Nilsson
Lena Holst (C)
Peter Johansson (M)
November 2017 – november 2018 Anders Tell (S) Lena Holst (C) Peter Johansson (M)

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.