Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, bereder ärenden till kommunstyrelsen och sammanträder i stort sett varje vecka. Ordförandeskapet delas av Socialdemokraterna och Folkpartiet.

Socialdemokraterna och Folkpartiet i den samverkande S-FP-C-majoriteten har valt ett delat ledarskap som innebär att de båda partierna omväxlande delar ordförandeposten i arbetsutskottet respektive kommunstyrelsen under mandatperioden 2014-2018.

Ordförande under mandatperioden 2014-2018
TidOrdförandeVice ordförande2:e vice ordförande
November 2014-november 2015 Pierre
Månsson (FP)
Sven Nilsson Peter Johansson (M)
November 2015-november 2016 Heléne
Fritzon (S)
Sven Nilsson Peter Johansson (M)
November 2016-november 2017  Pierre
Månsson (FP) 
Sven Nilsson/
Lena Holst 
Peter Johansson (M) 
November 2017-november 2018  Heléne
Fritzon (S) 
Lena Holst Peter Johansosn (M) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.