Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

Kommunstyrelsen kan närmast beskrivas som kommunens "regering". Ledamöterna utses av kommunfullmäktige.

Vi ansvarar för kommunens ekonomi, personalpolitik, fysisk planering och exploateringsverksamhet, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och turistverksamhet.

Kommunstyrelsen är även räddningsnämnd, arbetslöshetsnämnd och kristidsnämnd. Styrelsen är arkivmyndighet och registeransvarig för de personregister som förs i kommunen.

Delat ordförandeskap

Ordförandeskapet delas den här mandatperioden av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Socialdemokraterna och Liberalerna i den samverkande S-L-C-majoriteten har valt ett delat ledarskap som innebär att de båda partierna omväxlande innehar ordförandeposten i kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsen arbetsutskott under mandatperioden 2014-2018.

Vem är ordförande under mandatperioden 2014/2018
TidOrdförandeVice ordförande2:e vice ordförande
November 2014 –
november 2015
Heléne
Fritzon (S)
Pierre
Månsson (FP) 
Peter
Johansson (M)
November 2015 –
november 2016
Pierre
Månsson (L)
Hélene
Fritzon (S)
Peter
Johansson (M)
November 2016 –
november 2017
Heléne
Fritzon (S)
(t.o.m. 31/8 då
Anders Tell (S)
tillträder)
Pierre
Månsson (L)
Peter
Johansson (M)
November 2017 –
november 2018
Pierre Månsson (L) Anders Tell (S) Peter
Johansson (M)

Kommunledningskontoret och Räddningstjänsten arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.