Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

Kommunstyrelsen kan närmast beskrivas som kommunens "regering". Ledamöterna utses av kommunfullmäktige.

Vi ansvarar för kommunens ekonomi, personalpolitik, fysisk planering och exploateringsverksamhet, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och turistverksamhet.

Kommunstyrelsen är även räddningsnämnd, arbetslöshetsnämnd och kristidsnämnd. Styrelsen är arkivmyndighet och registeransvarig för de personregister som förs i kommunen.

Delat ordförandeskap

Ordförandeskapet delas den här mandatperioden av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Socialdemokraterna och Liberalerna i den samverkande S-L-C-majoriteten har valt ett delat ledarskap som innebär att de båda partierna omväxlande innehar ordförandeposten i kommunstyrelsen respektive kommunstyrelsen arbetsutskott under mandatperioden 2014-2018.

 

Vem som är ordförande under mandatperioden 2014/2018
TidOrdförandeVice ordförande2:e vice ordförande
November 2014-november 2015 Heléne
Fritzon (S)
Pierre
Månsson (FP)
Peter
Johansson (M)
November 2015-november 2016 Pierre
Månsson (L)
Helene
Fritzon (S)
Peter
Johansson (M)
November 2016-november 2017

Heléne
Fritzon (S)
(t.o.m. 31/8 då ny S-representant
tillträder)

Pierre
Månsson (L)
Peter
Johansson (M)PeP
November 2017-november 2018 Pierre
Månsson (L)
Ny S-representant Peter
Johansson (M)

Kommunledningskontoret och Räddningstjänsten arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Fullständig lista över kommunstyrelsen hittar du via relaterad information "Sök politiker på gamla webben". Välj nämnd/styrelse och klicka sök.

Vi bygger fortfarande här

Här kommer vi att presentera alla förtroendevalda men vi har ännu inte byggt färdigt. Söker du information och kontaktuppgifter till våra politiker kan du istället leta på vår gamla webbplats.

Kommunstyrelsen

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.