Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". Fullmäktige tar bland annat beslut om budget, skatt, större utbyggnadsplaner och investeringar.

Vart fjärde år väljer invånarna i Kristianstads kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det hålls allmänna val i Sverige. I Kristianstad består fullmäktige efter valet 2018 av 65 folkvalda ledamöter som samlas för första gången vid novembersammanträdet.

Det är kommunfullmäktige som anger mål och riktlinjer för hela kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Detaljplaner och översiktsplaner
 • Större investeringar
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och utskott
 • Val av revisorer
 • Motioner (förslag från en politiker eller grupp av politiker) och medborgarförslag.

Kom till ett fullmäktigemöte

Fullmäktige sammanträder som regel andra eller tredje tisdagen i varje månad kl. 13:00 utom under sommarmånaderna.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla och det går bra att komma till sessionssalens läktare i Rådhus Skåne för att följa mötet. Alla möten direktsänds även här på webben. Efter mötet publiceras sammanfattande texter.

Ledamöter och ersättare 2018-2022

Inom kort kommer ledamöterna i det nya kommunfullmäktige att presenteras med namn och bilder här  nedanför. Namnen på de valda ledamöterna finns intill dess att läsa på Valmyndighetens sida, där de är uppdelade beroende på om de har blivit invalda i den västra eller den östra valkretsen i Kristianstad. Här finns länkar till båda valkretsarna:

Valda ledamöter och ersättare i kommunvalkrets Väster

Valda ledamöter och ersättare i kommunvalkrets Öster

Ledamöter och ersättare 2014-2018

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.