Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". Fullmäktige tar bland annat beslut om budget, skatt, större utbyggnadsplaner och investeringar.

Kommunfullmäktige i Kristianstad samlas oftast första tisdagen i månaden i sessionssalen i Rådhus Skåne.
Kommunfullmäktige i Kristianstad samlas oftast första tisdagen i månaden i sessionssalen i Rådhus Skåne.

Vart fjärde år väljer invånarna i Kristianstads kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det hålls allmänna val i Sverige. I Kristianstad består fullmäktige efter valet 2018 av 65 folkvalda ledamöter. Ordförande i kommunfullmäktige är från november 2018 Bo Silverbern (M), med Anders Svensson (S) som första vice och Lena Holst (C) som andra vice ordförande.

Det är kommunfullmäktige som anger mål och riktlinjer för hela kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Detaljplaner och översiktsplaner
 • Större investeringar
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och utskott
 • Val av revisorer
 • Motioner (förslag från en politiker eller grupp av politiker) och medborgarförslag.

Kom till ett fullmäktigemöte

Fullmäktige sammanträder som regel andra eller tredje tisdagen i varje månad kl. 13:00 utom under sommarmånaderna. När budgeten ska beslutas tar mötet längre tid och börjar redan kl. 9.00.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla och det går bra att komma till sessionssalens läktare i Rådhus Skåne för att följa mötet. Alla möten direktsänds även här på webben. Efter mötet publiceras sammanfattande texter.

Ledamöter och ersättare

Här presenteras ledamöterna i kommunfullmäktige. Tillsammans utgör de kommunfullmäktiges presidium. Presentationen av ledamöterna kommer att kompletteras med bilder av de nyvalda ledamöterna.

Ledamöter och ersättare 2018-2022

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.