Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". Vi tar bland annat beslut om budget, skatt, större utbyggnadsplaner och investeringar.

Vart fjärde år väljer invånarna i Kristianstads kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. I Kristianstad består fullmäktige av 71 folkvalda ledamöter. Efter valet 2018 kommer antalet ledamöter i fullmäktige att minskas till 65.

Det är kommunfullmäktige som anger mål och riktlinjer för hela kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Detaljplaner och översiktsplaner
 • Större investeringar
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och utskott
 • Val av revisorer
 • Behandlar alla motioner och medborgarförslag.

Kom till ett fullmäktigemöte

Fullmäktige sammanträder som regel andra eller tredje tisdagen i varje månad kl. 13:00 utom under sommarmånaderna.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla och kan komma till sessionssalen i Rådhus Skåne för att vara med på mötet. Alla möten direktsänds även här på webben. Efter mötet publiceras sammanfattande texter.

Ledamöter och ersättare

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.