Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". Fullmäktige tar bland annat beslut om budget, skatt, större utbyggnadsplaner och investeringar.

Kommunfullmäktige i Kristianstad samlas oftast första tisdagen i månaden i sessionssalen i Rådhus Skåne.
Kommunfullmäktige i Kristianstad samlas oftast första tisdagen i månaden i sessionssalen i Rådhus Skåne.

Vart fjärde år väljer invånarna i Kristianstads kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det hålls allmänna val i Sverige. I Kristianstad består fullmäktige efter valet 2018 av 65 folkvalda ledamöter som samlas för första gången vid novembersammanträdet.

Det är kommunfullmäktige som anger mål och riktlinjer för hela kommunens verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Detaljplaner och översiktsplaner
 • Större investeringar
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och utskott
 • Val av revisorer
 • Motioner (förslag från en politiker eller grupp av politiker) och medborgarförslag.

Kom till ett fullmäktigemöte

Fullmäktige sammanträder som regel andra eller tredje tisdagen i varje månad kl. 13:00 utom under sommarmånaderna.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla och det går bra att komma till sessionssalens läktare i Rådhus Skåne för att följa mötet. Alla möten direktsänds även här på webben. Efter mötet publiceras sammanfattande texter.

Ledamöter och ersättare

Här presenteras ledamöterna i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens presidium, det vill säga ordförande, första vice och andra vice ordförande,  väljs i november 2018 och kommer då också att redovisas i presentationen. Presentationen kommer att kompletteras med bilder av de nyvalda ledamöterna.

Ledamöter och ersättare 2018-2022

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.