Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för plan- och byggfrågor och geografisk information. Det innebär att vi bland annat tar beslut om bygglov och detaljplaner. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för fysisk planering, bygglov och tillsyn över byggandet och byggnadsbeståndet i kommunen. Vi tar också beslut om byggnadsvårdsbidrag och varje år utser vi byggnadsmiljöpristagare.

Vårt uppdrag styrs i första hand av Plan- och bygglagen, PBL.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

 

Vi bygger fortfarande här

Här kommer vi att presentera alla förtroendevalda men vi har ännu inte byggt färdigt. Söker du information och kontaktuppgifter till våra politiker kan du istället leta på vår gamla webbplats.

Byggnadsnämnden

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.