Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott, vars uppdrag är att förbereda ärenden för hantering i nämnden.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.