Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för den kommunala utbildningsverksamheten. Det innebär att vi anger mål och inriktningar inom verksamhetsområdet och bland annat tar beslut som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. I nämnden finns 15 ledamöter och åtta ersättare.

Vi ansvarar för följande verksamheter:

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg
 • Förskoleklass     
 • Fritidshem
 • Öppen förskola
 • Grundskola     
 • Gymnasieskola     
 • Särskola     
 • Riksgymnasium     
 • Kommunal vuxenutbildnings olika skolformer
 • Vuxenutbildning för personer med särskilda behov, Särvux
 • Kommunal musikskola    
 • Yrkeshögskola
 • Viss uppdragsutbildning

Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott. Ärenden behandlas där innan de går upp till nämnden för beslut. Arbetsutskottet eller ordförande kan också själv fatta beslut i vissa ärenden.

Barn- och utbildningsnämnden handlägger förekommande bidrag till fristående huvudmän inom utbildningsområdet.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

 

Vi bygger fortfarande här

Här kommer vi att presentera alla förtroendevalda men vi har ännu inte byggt färdigt. Söker du information och kontaktuppgifter till våra politiker kan du istället leta på vår gamla webbplats.

Barn- och utbildningsnämnden

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.