Kontaktpolitiker barn och utbildning

Vi har kontaktpolitiker till alla våra förskolor och skolor. Deras uppgift är att hålla kontakt med verksamheterna och följa deras utveckling. Du som medborgare är välkommen att kontakta våra politiker.

Skolverksamheten i kommunen är organisatoriskt indelad i områden som kallas skolområden. Det finns fyra områden för förskola och grundskola och ett område för gymnasieskola och vuxenutbildning.  Under relaterad information hittar du mer om våra skolområden och vilka skolor som tillhör de olika områdena här nedan. 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.