Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bereder ärenden till barn- och utbildningsnämnden och sammanträder cirka 10 gånger per år.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.