Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bereder ärenden till barn- och utbildningsnämnden och sammanträder cirka 10 gånger per år.

Ledamöter och ersättare

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.