Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för den kommunala utbildningsverksamheten. Det innebär att vi anger mål och inriktningar inom verksamhetsområdet och bland annat tar beslut som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. I nämnden finns 15 ledamöter och åtta ersättare.

Vi ansvarar för följande verksamheter:

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg
 • Förskoleklass     
 • Fritidshem
 • Öppen förskola
 • Grundskola     
 • Gymnasieskola     
 • Särskola     
 • Riksgymnasium     
 • Kommunal vuxenutbildning som omfattar grundläggande och gymnasial nivå med högskoleförberedande och vårdinriktad utbildning
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Kommunal musikskola    
 • Yrkeshögskola
 • Viss uppdragsutbildning

Barn- och utbildningsnämnden har ett arbetsutskott. Ärenden behandlas där innan de går upp till nämnden för beslut. Arbetsutskottet eller ordförande kan också själv fatta beslut i vissa ärenden.

Barn- och utbildningsnämnden handlägger förekommande bidrag till fristående huvudmän inom utbildningsområdet.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Kontakta oss

Du kan kontakta barn- och utbildningsförvaltningen och barn-och utbildningsnämnden genom att skicka e-post till buf@kristianstad.se.

Ledamöter och ersättare

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.