Arbete och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör stöd och hjälp till barn och unga, ekonomiskt bistånd och stöd till familjer, arbete och sysselsättning. I nämnden finns 15 ledamöter och 8 ersättare.

Vi ansvarar för att förebygga och motarbeta utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället. Detta gör vi främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Allt arbete utgår från kommunfullmäktiges fastställda mål.

Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.