Arbete- och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör stöd och hjälp till barn och unga, ekonomisk bistånd och stöd till familjer, arbete och sysselsättning. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar för att förebygga och motarbeta utanförskap genom att bereda förutsättningar för alla medborgares fullvärdiga delaktighet i samhället. Detta gör vi främst genom tillgång till arbete, sysselsättningsåtgärder och utbildningsinsatser. Allt arbete utgår från kommunfullmäktiges fastställda mål.

Arbete och välfärdsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Vi bygger fortfarande här

Här kommer vi att presentera alla förtroendevalda men vi har ännu inte byggt färdigt. Söker du information och kontaktuppgifter till våra politiker kan du istället leta på vår gamla webbplats.

Arbete- och välfärdsnämnden

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.