Kommunfullmäktige 2017-11-21

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde kl 09.00 den 21 november 2017. Använder du Internet Explorer och stöter på problem att se sändningen, prova en annan webbläsare.

Ärenden

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Delgivningar

A

Länsstyrelsens protokoll 2017-10-06 - sammanräkning ny  ledamot i Kommunfullmäktige efter Jessi Norén (S)

B

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut 2017-10-24 laglighetsprövning enligt kommunallagen - förtydligande av verksamhetsområdet för Yngsjöstrand

5

Överlåtelse av aktier i Kristianstads Airport AB

6

Ändring i Arbete och välfärdsnämndens reglemente

7

Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020

8

Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen efter Ellena Dellios Vukic (L)

9

Eventuella övriga valärenden

10

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

 

Förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 samt övriga handlingar finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-11-13

Kristianstad 2017-11-13

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.