Kommunfullmäktige 2017-05-16

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde klockan 13.00 den 16 maj 2017

 

Ärenden

 

Nr

 

 

 

1

 

Anmälan om ersättare

 

2

 

Upprop

 

3

 

Val av justerare

 

4

 

Delgivning

 

A

 

Stiftelsernas årsredovisningar för år 2016

 

5

 

Informationer

 

6

 

Ledamöternas frågestund

 

7

 

Detaljplan Åhus 558:31 - BN 12-3893

 

8

 

Bordlagt medborgarförslag - Friskvård för pensionärer, fritt tillträde till badhuset för pensionärer från 70 år

 

9

 

Bordlagd motion - Förbjud utländska medborgare att vanemässigt tigga i Kristianstads kommun (bettleri)

 

10

 

Bordlagd motion - Stora Torg - modernt, gemytligt och multifunktionellt

 

11

 

Bordlagd motion - Inför aktivt skolval

 

12

 

Bordlagd motion - Försök med erosionshinder på ett par avsnitt av kommunens stränder

 

13

 

Bordlagd motion - Bilfri fredag

 

14

 

Motion - Anställ ingen som vägrar handhälsa med motsatta könet

 

15

 

Motion - Ge eleverna i Kristianstads kommun en möjlighet till ökad måluppfyllelse

 

16

 

Motion - Inför en elevhälsogaranti i Kristianstads kommun

 

17

 

Medborgarförslag - Ridning på banvallen mellan Degeberga och Brösarp

 

18

 

Eventuella valärenden

 

19

 

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-05-08

Kristianstad 2017-05-03

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.