Kommunfullmäktige 2017-04-18

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde klockan 13.00 den 18 april 2017

§ 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Rapport enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdnämnden

 

B

Rapport enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden

 

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2017-03-17 ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Jan Olsson (Å)

 

5

Informationer

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Årsredovisning 2016

 

8

Revisionsberättelse för år 2016 samt fråga om ansvarsfrihet

 

9

Revidering av 2017 års budget

 

10

Förvärv av Hammar 9:16

 

11

Överlåta Stupröret 1 inom Nya Ängamöllan till Kristianstads Renhållning AB

 

12

Försäljning av Tätörten 1 till Påltua AB

 

13

Medfinansiering av dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

 

14

Reviderad maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg

 

15

Fastställande av klassificeringsstruktur

 

16

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

17

Medborgarförslag - Friskvård för pensionärer, fritt tillträde till badhuset för pensionärer från 70 år

 

18

Motion - Förbjud utländska medborgare att vanemässigt tigga i Kristianstads kommun (bettleri)

 

19

Motion - Stora Torg - modernt, gemytligt och multifunktionellt

 

20

Motion - Inför aktivt skolval

 

21

Motion - Försök med erosionshinder på ett par avsnitt av kommunens stränder

 

22

Motion - Bilfri fredag

 

23

Eventuella valärenden

 

24

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-04-10.

2017-04-05

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.