Kommunfullmäktige 2023-09-12

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 12 september 2023.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Beslut om efterträdarval av ersättare i kommunfullmäktige efter Titti Tingström (S)

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2023-06-21 – Rapporter enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

 

C

Kommunstyrelsens beslut 2023-06-21 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – omsorgsnämnden

 

D

Kommunstyrelsens beslut 2023-06-21 – Revisionsrapport - Uppföljande granskning av skolplikt

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Redovisning av lokalt partistöd för år 2022

 

7

Medborgarförslag - Anslutningskostnad avlopp

 

8

Motion - Lingenässkolan den integrerade skolan i Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike i samarbete med Högskolan Kristianstad

 

9

Motion - Fria arbetsskor för yrkesgrupperna inom vård och omsorg

 

10

Motion - Ta fram ett planprogram för den före detta Kronfågelfastigheten

 

11

Motion - Översyn av minutscheman inom hemtjänsten

 

12

Motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever har möjlighet att duscha tryggt och säkert med högsta integritet efter skolidrotten

 

13

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

 

14

Ledamöternas frågestund

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.