Kommunfullmäktige 2023-10-10

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 10 oktober 2023.

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport – Granskning av AB Kristianstadsbyggens uthyrningsprocess

 

B

Länsstyrelsen Skåne – Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mayar Qaddoori (V)

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Delårsrapport januari-augusti 2023

 

7

Revidering av finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag

 

8

Borgens- och låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen 2024-2027

 

9

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

10

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2024

 

11

Motion - Gestaltningstävling stadsdelen Näsby

 

 

12

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

 

13

Ledamöternas frågestund

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.