Kommunfullmäktige 2022-10-11

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 11 oktober 2022.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen

 

B

Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar och utredningstider

 

C

Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i sjukvården i Skåne

 

D

Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Sofia Josephson (M)

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Delårsrapport januari-augusti 2022

 

7

Försäljning av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1

 

8

Detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4

 

9

Arkivmyndighet för samordningsförbundet Skåne Nordost Kristianstad

 

10

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

11

Motion - Ersätt karensdagen för personal inom förskolan!

 

12

Motion - Klädbidrag till anställda inom förskolan i Kristianstads kommun

 

13

Motion - Målbild för Energi 2030

 

14

Interpellation - Angående revisionens kritik gällande Framtidens äldreomsorg

 

15

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

16

Ledamöternas frågestund

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.