Kommunfullmäktige 2022-05-10

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 10 maj 2022.

 

Ärenden

 

Nr

 TEKNISKA PROBLEM I START AV SÄNDNINGEN

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

13:00-13:15   Skyddsvallar Kristianstad

13:15-13:30   Kommande evenemang i kommunen

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 – Svar på revisionsrapport om granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

 

C

Länsstyrelsen Skåne – Fördelning av fasta valkretsmandat i kommunfullmäktigeval

 

D

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked för detaljplan för del av Näsby 35:47

 

6

Eventuella valärenden

 

 

7

Samordningsförbundet Skåne Nordost årsredovisning verksamhetsåret 2021 samt fråga om ansvarsfrihet

 

8

AV Media Skåne årsredovisning verksamhetsåret 2021 samt fråga om ansvarsfrihet

 

9

Bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost

 

10

Ändring bolagsordning Kommunassurans Syd Försäkring AB

 

11

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

12

Revidering av reglemente för Kristianstads kommuns kulturpris

 

13

Revidering av reglemente för Kristianstads kommuns kulturstipendium

 

14

Ändring av sammanträdestid för Kommunfullmäktige i juni 2022

 

15

Medborgarförslag - Grundavgift till renhållningen på skattsedeln

 

16

Motion - Kontrollplats Horna

 

17

Motion - Förverkliga bostadsdrömmar genom aktiv matchning

 

18

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

19

Ledamöternas frågestund

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.