Kommunfullmäktige 2021-11-16

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde kl 9.00 den 16 november 2021

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport – Granskning av förlorad arbetsinkomst Kristianstad

 

B

Länsstyrelsen Skåne – Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Jens Nordwander (S)

 

C

Länsstyrelsen Skåne – Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Nicholas Harrison (M)

 

D

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-27 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut för omsorgsnämnden

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-27 – Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut för arbete och välfärdsnämnden

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

7

Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024

 

 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.