Kommunfullmäktige 2020-10-13

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-13

  

Ärenden  

Nr

 

1

Fastställande av   dagordning

2

Anmälan av   ersättare och upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

 

13:00-13:10   Kommundirektör   Christel Jönsson informerar
                               om arbetet   med Coronaviruset, covid-19.

5

Delgivningar

A

Revisionsrapport - Granskning av underhåll av fastigheter

6

Fyllnadsval som   nämndeman Kristianstads tingsrätt 2020-2023 efter Malin Rosén (M)

7

Eventuella   valärenden

8

Delårsrapport   januari-augusti 2020

9

Ändring av allmänna   lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun, § 21 om ridning

10

Reviderat   handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

11

Redovisning av   obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

12

Fråga - Mätning av   narkotika i avloppsvatten

13

Eventuella   motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

14

Ledamöternas   frågestund

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.