Kommunfullmäktige 2020-01-14

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 januari 2020.

  

  

Ärenden

  
  

 

  

Nr

 

 

1

Fastställande av   dagordning

 

2

Anmälan av   ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Granskning av skolplikten

 

B

Revisionsrapport - Översiktlig granskning av momshantering

 

C

Laga kraftbesked avseende detaljplan för del av Öllsjö   56:1 utmed Frodes väg i Öllsjö

 

D

Laga kraftbesked avseende detaljplan för Lillö 50:18 m.fl.   Härlövs handelsområde i Kristianstad

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-18 –   Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen (SOL) och §   28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej   verkställda beslut (Omsorgsnämnden)

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-18 – Rapporter enligt 16   kap 6h § Socialtjänstlagen (SOL) om ej verkställda beslut (Arbete och   välfärdsnämnden)

 

6

Val av ledamot i   styrelsen för Ernst Wohlins stiftelse till Maria och Ola Wohlins minne för år   2019

 

7

Val av ledamot i   styrelsen för Ernst Wohlins stiftelse till Maria och Ola Wohlins minne för år   2020

 

8

Eventuella   valärenden

 

9

Revidering av   investeringsbudget 2020

 

10

Handlingsplan för   arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 2020-2022

 

11

Riktlinjer för   gallring av pappershandlingar efter skanning

 

12

Redovisning av   lokalt partistöd för år 2018

 

13

Utvidgning av   verksamhetsområde för allmänna vattentjänster - samlingsärende

 

14

Motion - Erbjud kostnadsfri   vaccination mot influensa för utsatt    personal inom barn- och utbildningsförvaltningen

 

15

Eventuella   motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

16

Ledamöternas   frågestund

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.