Kommunfullmäktige 2019-12-10

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 10 december 2019.

                                                                                                            

   

Ärenden

   
   

 

   
  

Nr

  
  

 

  
  

 

  
  

1

  
  

Fastställande av    dagordning

  
  

 

  
  

2

  
  

Anmälan av    ersättare och upprop

  
  

 

  
  

3

  
  

Val av justerare

  
  

 

  
  

4

  
  

Informationer

  

13:00-13:20   Stadskärnans    utveckling

  
  

 

  
  

5

  
  

Delgivningar

  
  

 

  
  

A

  
  

Revisionsrapport – Granskning av Barn- och    utbildningsnämndens arbete rörande säkerhet i skolor

  
  

 

  
  

6

  
  

Avsägelse som    ersättare i Kommunfullmäktige - Gun Åkers (S)

  
  

 

  
  

7

  
  

Val av ledamot,    ersättare och revisor i Kristianstads teaterförening för år 2020

  
  

 

  
  

8

  
  

Val av ledamöter i    styrelsen för Mårten och Anna Pehrsons donationsfond för år 2020

  
  

 

  
  

9

  
  

Val av ledamöter    och ersättare i styrelsen för Nils Anderssons donationsfond för år 2020

  
  

 

  
  

10

  
  

Val av ledamöter    och ersättare i styrelsen för Wahlbergska stiftelsen för år 2020

  
  

 

  

                                                                                                                               

  

11

  
  

Val av ledamöter    och revisorer i JH Dahls stiftelse 2020

  
  

 

  
  

12

  
  

Val av revisor och    ersättare i Kristianstads fritidsgårdsforum för år 2020

  
  

 

  
  

13

  
  

Val av revisor och    ersättare i Kristianstads tennisklubb för år 2020

  
  

 

  
  

14

  
  

Val av revisor och    ersättare i Vångabergets slalomklubb för år 2020

  
  

 

  
  

15

  
  

Eventuella    valärenden

  
  

 

  
  

16

  
  

Borgensavgifter    från och med år 2020

  
  

 

  
  

17

  
  

Borgenslåneramar    för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen från och    med 2020

  
  

 

  
  

18

  
  

Revidering av    reglemente för intern kontroll

  
  

 

  
  

19

  
  

Idéburet    offentligt partnerskap med Kristianstad Kvinnojour

  
  

 

  
  

20

  
  

Reglemente för    interreligiöst råd i Kristianstads kommun

  
  

 

  
  

21

  
  

Taxor för Kultur-    och fritidsnämndens verksamhetsområde år 2020

  
  

 

  
  

22

  
  

Revidering av    Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor

  
  

 

  
  

23

  
  

Medborgarförslag -    Allmänt förbud mot försäljning och användning av fyrverkerier och    pyroteknisk  utrustning inom    tätbebyggt område i kommunen

  
  

 

  
  

24

  
  

Medborgarförslag -    Förbjud nyårsraketer

  
  

 

  
  

25

  
  

Medborgarförslag -    Nyårsfirande och försäljningsstopp av smällare och raketer

  
  

 

  
  

26

  
  

Motion - Utred    möjligheten att bygga MC-parkering med hjälmbox

  
  

 

  

         

  

27

  
  

Eventuella    motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

  
  

 

  
  

28

  
  

Ledamöternas    frågestund

  
  

 

  

 

Handlingarna finns tillgängliga hos medborgarcenter och receptionen i Rådhus Skåne i Kristianstad från och med 2019-12-02.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.