Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2017-04-18

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde klockan 13.00 den 18 april 2017

§ 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Rapport enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdnämnden

 

B

Rapport enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden

 

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2017-03-17 ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Jan Olsson (Å)

 

5

Informationer

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Årsredovisning 2016

 

8

Revisionsberättelse för år 2016 samt fråga om ansvarsfrihet

 

9

Revidering av 2017 års budget

 

10

Förvärv av Hammar 9:16

 

11

Överlåta Stupröret 1 inom Nya Ängamöllan till Kristianstads Renhållning AB

 

12

Försäljning av Tätörten 1 till Påltua AB

 

13

Medfinansiering av dubbelspår Hässleholm-Kristianstad

 

14

Reviderad maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg

 

15

Fastställande av klassificeringsstruktur

 

16

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

17

Medborgarförslag - Friskvård för pensionärer, fritt tillträde till badhuset för pensionärer från 70 år

 

18

Motion - Förbjud utländska medborgare att vanemässigt tigga i Kristianstads kommun (bettleri)

 

19

Motion - Stora Torg - modernt, gemytligt och multifunktionellt

 

20

Motion - Inför aktivt skolval

 

21

Motion - Försök med erosionshinder på ett par avsnitt av kommunens stränder

 

22

Motion - Bilfri fredag

 

23

Eventuella valärenden

 

24

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-04-10.

2017-04-05

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.