Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2017-03-14

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde klockan 13.00 den 14 mars 2017.

Ärenden

Nr

 

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

5

Ledamöternas frågestund

6

Delgivningar

A

Länsstyrelsen i Skåne meddelande 2017-01-31 – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.

B

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2017-02-03 – Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Davor Vuleta (M).

7

Reservation samt försäljning av verksamhetsmark i Nya Ängamöllan till Tectum Byggnader AB

8

Överlåta Ränndalen 2 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Lastbilsmöllan Fastighets AB

9

Klimatväxling

10

Ärende- och dokumenthanteringspolicy

11

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

12

Motion - Bygg en gångbro vid Axonaskolan Tollarp

13

Motion - Måste Köpmannagatan vara livsfarlig för oskyddade trafikanter?

 

14

Motion - Bygg ett landmärke på Barbackatomten

15

Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör inrätta ett litterärt pris till Birgitta Trotzigs minne

16

Medborgarförslag - Öppna upp den gamla campingen vid Stubbagatan, som ställplats för husbilsturismen

 

17

Medborgarförslag - Billigare badkort till pensionärer

 

18

Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i Omsorgsnämnden - Oskar Frykholm (V)

 

19

Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden - Jenny Jönsson (V)

 

20

Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande och ersättare i Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster - Leif Rülf

 

21

Avsägelse som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden  Lena Holst (C)

22

Avsägelse som ersättare i Byggnadsnämnden – Helen Persson (S)

23

Eventuella övriga valärenden

24

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-03-06

Kristianstad 2017-03-01

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.