Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2017-01-17

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde klockan 13.00 den 17 januari 2017 och se webbinslag för varje ärende i efterhand.

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens laga kraftbesked 2016-11-17 – Detaljplan för del av Näsby 35:47 m fl.

 

B

Dom - gällande detaljplan för utökning av Rigeleje camping på fastigheten Maglehem 23:71 och 23:85 i Degeberga sommarby.

 

C

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden.

 

7

Besvarande av interpellation - Planering för vård- och omsorgsboende i Kristianstads kommun

 

8

Besvarande av interpellation - Välfärdteknologi

 

9

Besvarande av interpellation - Arbetssituationen på Barn- och ungdomsenheten

 

10

Föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun

 

11

Avfallstaxa för Kristianstads kommun

 

12

Medborgarförslag - Tillåt hundar på stränderna vid havet under vissa tider även vid det generella hundförbudet

 

13

Motion - Elektroniska informationstavlor

 

14

Motion - Kristianstads kommun en föregångskommun som arbetar för att fullt ut följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

 

15

Motion - Använda certifierade träbaserade material vid uppförande och inredning av kommunala byggnader

 

16

Motion - Inför chefslönetillägg i Kristianstads kommun

 

17

Motion - Kortare avgångsvederlag i VD-avtalen

 

18

Avsägelse som ledamot i Arbete- och välfärdsnämnden - Mats Edin (S)

 

19

Avsägelse som ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Linnéa Sjögren (S)

 

20

Avsägelse som ledamot och tillika ordförande i Gemensamma nämnden för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster Leif Rülf

 

21

Eventuella övriga valärenden

 

22

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-01-09

Kristianstad 2017-01-04

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.