Kommunfullmäktige 2016-11-15

Här kommer du att kunna följa Kristianstads kommunfullmäktiges sammanträde 15 november 2016 kl 13.00

 

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne.

 

B

Dom - Överklagande av beslut - Detaljplan för södra och östra delarna av Äspet i Åhus.

 

C

Protokoll från Länsstyrelsen i Skåne sammanräkning ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Rebecca Nylander (L).

 

7

Detaljplan för del av Domus 2 och Kristianstad 4:4.

 

8

Tillägg 3 exploateringsavtal del av Kristianstad 4:4, Östra Centrum.

 

9

Förordnande av Kristianstad Österlen Airport AB som SGEI-flygplats (Service of General Economic Interest).

 

10

Strategi för Kristianstad kommuns internationella arbete och riktlinjer för Kristianstad kommuns internationella arbete.

 

11

Upplåtelse av offentlig plats Kristianstad kommun.

 

12

Överlåtelse av operativ tillsyn över Kronfågel AB.

 

13

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2017.

 

14

Motion - Fria resor för pensionärer under lågtrafik.

 

15

Motion - Projektledare till motorsportcentrum.

 

16

Motion - Inför vardagsekonomi som temaämnesområde i skolarbetet.

 

17

Motion - Kräv kollektivavtal vid offentlig upphandling.

 

18

Motion - Bryt segregationen i Kristianstad kommun nu.

 

19

Eventuella valärenden.

 

20

Eventuella motioner, interpellationer och frågor.

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o  m 2016-11-07

Kristianstad 2016-11-02

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.