Kommunfullmäktige 2016-10-18

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober 2016 kl 09.00.

Ärenden

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Information

 

5

Delgivningar

 

A

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden

 

B

Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

C

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens laga kraftbesked 2016-09-06 – Detaljplan för Yngsjö 3:162, del av, m fl utmed Saltsjöbadsvägen i Yngsjö, Kristianstads kommun

 

D

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-09-26 – ny ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige efter Fredrik Axelsson (M)

 

E

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-09-26 – ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Eva-Lotte Campbell (L)

 

F

Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport
2016-08-31

 

6

Prissättning av gamla och nya verksamhetsområden

 

7

Fastställande av villatomtspris i Vä och Öllsjö

 

8

VA-policy och VA-plan för Kristianstads kommun

 

9

VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

 

10

Utvidgning av verksamhetsområdena för kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten

 

11

Förtydligande av parkeringsanmärkningar för Kristianstads kommun

 

12

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

13

Motion - Operation "Stoppa spöket"

 

14

Motion - En lokal komfortbuss-/matarbusslinje behövs i Åhus

 

15

Eventuella valärenden

 

16

Delårsrapport januari - augusti 2016/Särtryck/

 

17

Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019/Särtryck/

 

18

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Förslag till budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 samt övriga handlingar finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-10-10.

Kristianstad 2016-10-05

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.