Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2016-06-21

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016 kl 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val justerare

 

4

Information - Revisionsrapport Granskning av intern kontroll vid kostnadsfördelning IT-service/IT-stöd

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Stiftelsernas årsredovisningar 2015

 

B

Rapport enligt 16 kap 6 § SoL 2015 om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

7

Detaljplan för utökning av camping Maglehem 23:71 och 23:85

 

8

Detaljplan för Yngsjö 10:101 Videvägen, Åhus

 

9

Trafikstrategi för Kristianstads kommun

 

10

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 

11

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

 

12

Revidering av reglemente för Tekniska nämnden

 

 

13

Motion - Ställplats för husbilar och turistbussar

 

14

Eventuella valärenden

 

15

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 


Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-06-13

Kristianstad 2016-06-08

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.