Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2016-05-17

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2016 kl 13.00.

Ärenden

 

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

 

Granskningsrapport av utskrivningsklara patienter.

 

Granskningsrapport av bygglovsprocessen.

5

Ledamöternas frågestund

6

Delgivningar

A

Förvaltningsrätten i Malmö dom 2016-04-04 – Överklagat beslut om att överförmyndarens budget, ekonomiska resurser, mål och uppföljning av mål årligen ska redovisas av överförmyndaren till fullmäktige.

B

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens laga kraftbesked 2016-04-21 – Detaljplan för Gasverket 1 m fl i Kristianstad.

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-04-19 – Sammanräkning av ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Tamam Awad (V).

D

Regeringsbeslut från Miljö- och energidepartementet 2016-04-07– Begäran från Kristianstads kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken.

7

Förändring av högkostnadsskydd och måltidskostnader

8

Komplettering av reglemente för avgifter jämlikt socialtjänstlagen

9

Kultur- och fritidspolitisk strategi

10

Motion - Bilfritt Stora Torg nu!

11

Motion - Skateboardpark i Åhus

12

Besvarande av interpellation - Alla barns rätt till trygg skolgång

13

Besvarande av interpellation - Skolans personal måste agera kraftfullt mot övergrepp

14

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

15

Medborgarförslag - Avgiften för deltagande i den kommunala musikskolan är för hög

16

Motion - Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling

17

Motion - Rondell väg 118 - infarten Yngsjö by

18

Eventuella valärenden

19

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-05-09

 

Kristianstad 2016-05-04

 

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.