Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2016-04-19

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april 2016 kl 13.00.

Ärende

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Protokoll från Hässleholms kommun – Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2016

 

B

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens laga kraftbesked 2016-03-22 - Ändring av detaljplan för Yngsjö 6:55 m fl vid Stora Ekens väg i Yngsjö

 

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2016-03-18 – ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Tamam Awad (V)

 

D

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 2016-01-15 - Omsorgsnämnden

 

E

Rapport enligt socialtjänstlagen 16 kap §§ 6 f, 6 g avseende beslut beviljade före 2015-06-30 och som ej verkställts 2015-09-30 – Arbete- och välfärdsnämnden

 

7

Förvärv av Kollekulla 12

 

8

Årsredovisning 2015/Särtryck

 

9

Revisionsberättelse för år 2015 samt fråga om ansvarsfrihet

 

10

Revidering av 2016 års budget samt fastställande av investeringsplan för 2017-2018

 

11

Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2013 Kristianstads kommun samt fördjupning av Kristianstad växer - en stad i balans

 

12

Heltid för alla tillsvidareanställda i Kristianstads kommun

 

13

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

 

14

Förändring av högkostnadsskydd och måltidskostnader

 

15

Komplettering av reglemente för avgifter jämlikt socialtjänstlagen

 

16

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

17

Medborgarförslag - Avgiften för deltagande i den kommunala musikskolan är för hög

 

18

Motion - Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling

 

19

Motion - Rondell väg 118 - infarten Yngsjö by

 

20

Besvarande av interpellation - Alla barns rätt till trygg skolgång

 

21

Besvarande av interpellation - Skolans personal måste agera kraftfullt mot övergrepp

 

22

Eventuella valärenden

 

23

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-04-11

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.