Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2016-03-15

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016 kl 13.00 och se webbinslag för varje ärende i efterhand.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens beslut 2016-02-08 – Överprövning av beslut att anta detaljplan för del av Vä 55:1 m fl inom Ängamöllan i Kristianstad, Kristianstads kommun

 

B

Laga kraftbesked 2016-02-09 – Detaljplan för del av Vä 55:1 m fl inom Ängamöllan i Kristianstad, Kristianstads kommun

 

C

Laga kraftbesked 2016-02-23 – Ändring av detaljplan för del av Yngsjö 3:162 m fl vid Saltsjöbadsvägen i Yngsjö

 

D

Laga kraftbesked 2016-02-23 – Detaljplan för Hammar 138:21, 138:25, Kristianstad, Kristianstads kommun

 

E

Länsstyrelsens beslut 2016-02-25 – Överklagande av kommunens beslut att anta detaljplan för del av Näsby 35:47, Kristianstads kommun

 

7

Detaljplan för södra och östra delarna av Äspet i Åhus (område A)

 

8

Detaljplan för del av Öllsjö 56:1, del av, utmed Frodes väg

 

9

Detaljplan för Gasverket 1 m.fl. i Kristianstad

 

10

Handlingsprogram enligt LSO samt styrdokument för kommunens krisberedskap

 

11

Landsbygdsstrategi för Kristianstads kommun

 

12

Överenskommelse mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i kommunen

 

13

Motion - C4 Tekniks uppgifter kräver annan ledningsstruktur - nu!

 

14

Motion - Inför en lokalproducerad matdag i Kristianstads grundskolor

 

15

Motion - Karriärtjänster i förskolan

 

16

Motion - Central rättning av de nationella proven

 

17

Motion - Inför Nolltolerans mot mobbing och dålig skolmiljö i Kristianstad kommuns skolplan

 

18

Motion - Inför lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende (SÄBO)

 

19

Motion - 30 timmars arbetsvecka

 

20

Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden efter Linda Edvardsson (S)

 

21

Eventuella övriga valärenden

 

22

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-03-07

Kristianstad 2016-03-02

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.