Kommunfullmäktige 2016-03-15

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2016 kl 13.00 och se webbinslag för varje ärende i efterhand.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens beslut 2016-02-08 – Överprövning av beslut att anta detaljplan för del av Vä 55:1 m fl inom Ängamöllan i Kristianstad, Kristianstads kommun

 

B

Laga kraftbesked 2016-02-09 – Detaljplan för del av Vä 55:1 m fl inom Ängamöllan i Kristianstad, Kristianstads kommun

 

C

Laga kraftbesked 2016-02-23 – Ändring av detaljplan för del av Yngsjö 3:162 m fl vid Saltsjöbadsvägen i Yngsjö

 

D

Laga kraftbesked 2016-02-23 – Detaljplan för Hammar 138:21, 138:25, Kristianstad, Kristianstads kommun

 

E

Länsstyrelsens beslut 2016-02-25 – Överklagande av kommunens beslut att anta detaljplan för del av Näsby 35:47, Kristianstads kommun

 

7

Detaljplan för södra och östra delarna av Äspet i Åhus (område A)

 

8

Detaljplan för del av Öllsjö 56:1, del av, utmed Frodes väg

 

9

Detaljplan för Gasverket 1 m.fl. i Kristianstad

 

10

Handlingsprogram enligt LSO samt styrdokument för kommunens krisberedskap

 

11

Landsbygdsstrategi för Kristianstads kommun

 

12

Överenskommelse mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i kommunen

 

13

Motion - C4 Tekniks uppgifter kräver annan ledningsstruktur - nu!

 

14

Motion - Inför en lokalproducerad matdag i Kristianstads grundskolor

 

15

Motion - Karriärtjänster i förskolan

 

16

Motion - Central rättning av de nationella proven

 

17

Motion - Inför Nolltolerans mot mobbing och dålig skolmiljö i Kristianstad kommuns skolplan

 

18

Motion - Inför lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende (SÄBO)

 

19

Motion - 30 timmars arbetsvecka

 

20

Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden efter Linda Edvardsson (S)

 

21

Eventuella övriga valärenden

 

22

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-03-07

Kristianstad 2016-03-02

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.