Kommunfullmäktige 2016-02-16

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016 kl 13.00 och se webbinslag för varje ärende i efterhand.

Ärenden

Nr

 

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

5

Ledamöternas frågestund

6

Delgivningar

A

Laga kraftbesked rörande detaljplan (samt upphävande av detaljplan) för Hammar 9:151, del av, m fl, Kristianstad, Kristianstads kommun

B

Länsstyrelsen i Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

7

Lokala miljömål för Kristianstads kommun perioden
2016-2020
Lokala miljömål finns på http://www.kristianstad.se/miljomal och i §meetingdocs

8

Nytt naturvårdsprogram för Kristianstads kommun

Naturvårdsprogrammet finns på
http://www.kristianstad.se/naturvardsprogram och i meetingdocs

9

Avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn 2016

10

Utvidgning av verksamhetsområde Ekestad

11

Medborgarförslag - Inrättande av en kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet

12

Motion - Plan mot våldsbejakande extremism

13

Motion - Inrätta årets pedagog i Kristianstads kommun

14

Motion - Erbjud SFX, svenska för yrkesutbildade

15

Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Emma Bruce (S)

16

Eventuella övriga valärenden

17

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-02-08

 

Kristianstad 2016-02-03

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.