Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2016-02-16

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016 kl 13.00 och se webbinslag för varje ärende i efterhand.

Ärenden

Nr

 

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Val av justerare

4

Informationer

5

Ledamöternas frågestund

6

Delgivningar

A

Laga kraftbesked rörande detaljplan (samt upphävande av detaljplan) för Hammar 9:151, del av, m fl, Kristianstad, Kristianstads kommun

B

Länsstyrelsen i Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

7

Lokala miljömål för Kristianstads kommun perioden
2016-2020
Lokala miljömål finns på http://www.kristianstad.se/miljomal och i §meetingdocs

8

Nytt naturvårdsprogram för Kristianstads kommun

Naturvårdsprogrammet finns på
http://www.kristianstad.se/naturvardsprogram och i meetingdocs

9

Avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn 2016

10

Utvidgning av verksamhetsområde Ekestad

11

Medborgarförslag - Inrättande av en kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet

12

Motion - Plan mot våldsbejakande extremism

13

Motion - Inrätta årets pedagog i Kristianstads kommun

14

Motion - Erbjud SFX, svenska för yrkesutbildade

15

Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Emma Bruce (S)

16

Eventuella övriga valärenden

17

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-02-08

 

Kristianstad 2016-02-03

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.