Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2016-01-19

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde den 19 januari 2016 kl 13.00 och se webbinslag för varje ärende i efterhand.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens beslut - Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Öllsjö 56:1 i Kristianstads kommun

 

B

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden

 

7

Utvidgning av verksamhetsområde Byholmsvägen

 

8

Utvidgning av verksamhetsområde i Härlöv, längs med Lillövägen

 

9

Parkeringstaxa vid Östra kommunhuset

 

10

Bordlagt medborgarförslag - Personer mellan 70-74 år får resa för halva priset inom kommunen

 

11

Bordlagt medborgarförslag - Ändra reglerna för seniorkortet

 

12

Bordlagt medborgarförslag - Gratis busskort för pensionärer

 

13

Bordlagt medborgarförslag - Pris på bussresor för pensionärer

 

14

Bordlagt medborgarförslag - Införa gratiskort på bussresor med buss 551 till Kristianstad för medborgare som fyllt 70 år

 

15

Bordlagd motion - Fria bussresor för pensionärer från 70 år

 

16

Bordlagd motion - Inrätta fler praktikveckor i skolan

 

17

Bordlagd motion - Ung Företagsamhet ska erbjudas till alla elever

 

18

Bordlagd motion - Städning av stränder

 

19

Bordlagd motion - Hundlatriner i Åhus och på andra platser i kommunen

 

20

Bordlagd motion - Hundrastgårdar i Åhus

 

21

Motion - Lokala trafikföreskrifter är viktiga för säkerheten och plånboken

 

22

Motion - Förläng strandpromenaden i Täppet

 

23

Motion - Hundbad på Äspet i Åhus

 

24

Eventuella valärenden

 

25

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-01-11

Kristianstad 2016-01-07

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.