Kommunfullmäktige 2016-01-19

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde den 19 januari 2016 kl 13.00 och se webbinslag för varje ärende i efterhand.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

5

Ledamöternas frågestund

 

6

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens beslut - Överklagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Öllsjö 56:1 i Kristianstads kommun

 

B

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden

 

7

Utvidgning av verksamhetsområde Byholmsvägen

 

8

Utvidgning av verksamhetsområde i Härlöv, längs med Lillövägen

 

9

Parkeringstaxa vid Östra kommunhuset

 

10

Bordlagt medborgarförslag - Personer mellan 70-74 år får resa för halva priset inom kommunen

 

11

Bordlagt medborgarförslag - Ändra reglerna för seniorkortet

 

12

Bordlagt medborgarförslag - Gratis busskort för pensionärer

 

13

Bordlagt medborgarförslag - Pris på bussresor för pensionärer

 

14

Bordlagt medborgarförslag - Införa gratiskort på bussresor med buss 551 till Kristianstad för medborgare som fyllt 70 år

 

15

Bordlagd motion - Fria bussresor för pensionärer från 70 år

 

16

Bordlagd motion - Inrätta fler praktikveckor i skolan

 

17

Bordlagd motion - Ung Företagsamhet ska erbjudas till alla elever

 

18

Bordlagd motion - Städning av stränder

 

19

Bordlagd motion - Hundlatriner i Åhus och på andra platser i kommunen

 

20

Bordlagd motion - Hundrastgårdar i Åhus

 

21

Motion - Lokala trafikföreskrifter är viktiga för säkerheten och plånboken

 

22

Motion - Förläng strandpromenaden i Täppet

 

23

Motion - Hundbad på Äspet i Åhus

 

24

Eventuella valärenden

 

25

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2016-01-11

Kristianstad 2016-01-07

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.