Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2015-12-15

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 kl 13.00.

Ärenden

 

1

Information om rapport - Utvärdering av medborgarkontoret

 

2

Informationer - Granskningsrapporter

 

3

Anmälan om ersättare

 

4

Val av justerare

 

5

Upprop

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Delgivningar

 

A

Rapporter enligt 16 kap 6 § SoL 2015 om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden

 

B

Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne Nordost

 

C

Länsstyrelsens protokoll ny sammanräkning för utseende av ny ersättare efter Gunilla Färm (S)

 

8

Begäran om tilläggsanslag - Delårsrapport januari - augusti 2015

 

9

Borgensavgifter från och med år 2016

 

10

Borgens/låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen 2016

 

11

Förvärv av Sommarlust 6 del 1

Förvärv av Sommarlust 6 del 2

 

12

Nytt badhus i Kristianstad/Särtryck

 

13

Kristianstads kommun - Genomlysning av inköpsprocessen

 

14

Omorganisation avseende handläggning av alkoholserveringstillstånd, tillsyn av ölförsäljning och alkoholservering

 

15

Gemensam förvaltning miljö- och samhällsbyggnadskontor

 

16

Riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun

 

17

Maxtaxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, reviderad avgift 2016-01-01

 

18

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor

 

19

Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2016

 

20

Utvärdering av öppna sammanträden i Barn- och utbildningsnämnden

 

21

Medborgarförslag - Personer mellan 70-74 år får resa för halva priset inom kommunen

 

22

Medborgarförslag - Ändra reglerna för seniorkortet

 

23

Medborgarförslag - Gratis busskort för pensionärer

 

24

Medborgarförslag - Pris på bussresor för pensionärer

 

25

Medborgarförslag - Gratiskort på bussresor med buss 551 till Kristianstad för medborgare som fyllt 70 år

 

26

Motion - Fria bussresor för pensionärer från 70 år

 

27

Motion - Inrätta fler praktikveckor i skolan

 

28

Motion - Ung Företagsamhet ska erbjudas till alla elever

 

29

Motion - Städning av stränder

 

30

Motion - Hundlatriner i Åhus och på andra platser i kommunen

 

31

Motion - Hundrastgårdar i Åhus

 

32

Valärenden

 

33

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-12-07

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.