Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2015-11-17

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2015, kl 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Information om rapport - Utvärdering av medborgarkontoret

 

2

Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser 2015

 

3

Anmälan om ersättare

 

4

Upprop

 

5

Val av justerare

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens beslut med komplettering av beslut om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken till Kristianstads kommun

 

B

Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked beträffande detaljplan för Fröknegården 2 i Kristianstad.

 

8

Detaljplan för del av Näsby 35:47 m.fl.

 

9

Utvidgning av verksamhetsområde i Skånes Viby, Fågelängsvägen

 

10

Riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar

 

11

Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

 

12

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2016

 

 

13

Medborgarförslag -Ställ krav på att godkänd utbildning ska ha genomgåtts för att få uppdrag som god man för ensamkommande flyktingbarn

 

14

Medborgarförslag - Bygg ett nytt badhus i Kristianstad eller Åhus

 

15

Eventuella valärenden

 

16

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-11-09

Kristianstad 2015-11-04

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.