Kommunfullmäktige 2015-11-17

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november 2015, kl 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Information om rapport - Utvärdering av medborgarkontoret

 

2

Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser 2015

 

3

Anmälan om ersättare

 

4

Upprop

 

5

Val av justerare

 

6

Ledamöternas frågestund

 

7

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsens beslut med komplettering av beslut om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken till Kristianstads kommun

 

B

Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked beträffande detaljplan för Fröknegården 2 i Kristianstad.

 

8

Detaljplan för del av Näsby 35:47 m.fl.

 

9

Utvidgning av verksamhetsområde i Skånes Viby, Fågelängsvägen

 

10

Riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar

 

11

Revidering av reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

 

12

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2016

 

 

13

Medborgarförslag -Ställ krav på att godkänd utbildning ska ha genomgåtts för att få uppdrag som god man för ensamkommande flyktingbarn

 

14

Medborgarförslag - Bygg ett nytt badhus i Kristianstad eller Åhus

 

15

Eventuella valärenden

 

16

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-11-09

Kristianstad 2015-11-04

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.