Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2015-10-20

Här publiceras under onsdagen 21/10 inspelningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015 kl 09.00.

Ärenden

 

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Val av justerare

 

3

Upprop

 

4

Delgivningar

 

A

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden.

 

B

Rapporter enligt 16 kap 6 h § SoL 2015 om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden.

 

C

Kristianstads Tingsrätt protokoll 2015-09-03 – entledigande av nämndeman - Titti Tingström (S).

 

D

Kommunrevisionens granskning av delårsrapporten 2015.

Utsändes senare

 

5

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

 

6

Ändring av bolagsordning för C4 Parkerings AB

 

7

Kristianstads idrottshall

Hyresavtal och Rapport – Statusinventering bygg, el och VVS
finns att få av kansliet

 

8

Revidering av Kristianstads kommuns skolplan 2012-2018 "En offensiv skola"

 

9

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

10

Avsägelse av uppdrag som ersättare i C4 Energi - Veronica Löfquist (S)

 

11

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Gunilla Färm (S)

 

12

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Parkerings AB

 

13

Eventuella övriga valärenden

 

14

Delårsrapport januari - augusti 2015/Särtryck/

 

 

15

Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018/Särtryck/ sändning del 1

Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018/Särtryck/ sändning del 2

 

16

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

Förslag till budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt övriga handlingar
finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-10-12

Kristianstad 2015-10-07

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.