Kommunfullmäktige 2015-10-20

Här publiceras under onsdagen 21/10 inspelningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015 kl 09.00.

Ärenden

 

 

Nr

 

 

1

Anmälan om ersättare

 

2

Val av justerare

 

3

Upprop

 

4

Delgivningar

 

A

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden.

 

B

Rapporter enligt 16 kap 6 h § SoL 2015 om ej verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden.

 

C

Kristianstads Tingsrätt protokoll 2015-09-03 – entledigande av nämndeman - Titti Tingström (S).

 

D

Kommunrevisionens granskning av delårsrapporten 2015.

Utsändes senare

 

5

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

 

6

Ändring av bolagsordning för C4 Parkerings AB

 

7

Kristianstads idrottshall

Hyresavtal och Rapport – Statusinventering bygg, el och VVS
finns att få av kansliet

 

8

Revidering av Kristianstads kommuns skolplan 2012-2018 "En offensiv skola"

 

9

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

10

Avsägelse av uppdrag som ersättare i C4 Energi - Veronica Löfquist (S)

 

11

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Gunilla Färm (S)

 

12

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Parkerings AB

 

13

Eventuella övriga valärenden

 

14

Delårsrapport januari - augusti 2015/Särtryck/

 

 

15

Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018/Särtryck/ sändning del 1

Budget 2016 och flerårsplan 2017-2018/Särtryck/ sändning del 2

 

16

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

Förslag till budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 samt övriga handlingar
finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-10-12

Kristianstad 2015-10-07

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.