Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2015-06-17

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015 kl 13.00.

Ärenden

Nr

 

Informationer

   Revisionsplan 2015

   Naturum och Vattenriket

2 Anmälan om ersättare

3 Upprop

4 Ledamöternas frågestund

5 Delgivningar

A Länsstyrelsen i Skåne län beslut 2015-05-26 –
Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för Vä 157:5, del av, m fl, Vä centrum, Kristianstads kommun.

B Länsstyrelsen i Skåne län beslut 2015-05-26 – Tillsyn över kommunens beslut att anta detaljplan för Rinkaby, del av, m fl, vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun.

C Länsstyrelsen i Skåne beslut 2015-05-28 – Överklagande av beslut om att anta detaljplan för fastigheten Hammar 9:151 m fl i Kristianstads kommun.

6 Detaljplan -Träskon 7 i Tollarp, planändring till bostäder

7 Markanvisningsavtal för del av Kristianstad Åhus 14:108

8 Sånnaskolan Åhus Paviljongetablering kopplat till inomhusmiljö

9 Utvidgning av verksamhetsområde i Degeberga, Sandödlevägen

10 Utvidgning av verksamhetsområde i Hammarslund, Klippnejlikesvängen

11 Nytt badhus i Kristianstad

12 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen

13 Revidering av reglemente för Byggnadsnämnden

14 Revidering av reglemente för Tekniska nämnden

15 Maxtaxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, reviderad avgift 2015-07-01

16 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

17 Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Klimatberedningen - Stefan Edenborg (MP)

18 Eventuella övriga valärenden

19 Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-06-08

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.