Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2015-05-19

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2015 kl 13.00.

Ärenden

Nr

 

1

Information - Revisionens uppdrag

2

Anmälan om ersättare

3

Upprop

4

Ledamöternas frågestund

5

Delgivningar

A

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-04-08 – Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Anita Zieme (MP)

B

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-29 – Stiftelsernas årsredovisningar 2014

6

Delegering av beslut om antagande av detaljplaner för Hammarslund 10:1

7

Biogasstrategi

8

Ändring av rutiner för utdelning av kulturpris och kulturstipendium

9

Motion - Utveckla och sätt tydliga mål för biogasutvecklingen i Kristianstad

10

Motion - Inför fritt internet i Kristianstads centrum

11

Medborgarförslag - Kommunstyrelsen såsom ägardirektiv till Kristianstads Renhållning AB beordrar bolaget att leva upp till renhållningstaxans stadgande att "ge kunden hög servicegrad"

12

Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till Kristianstad kommuns förtroendevalda politiker

13

Avsägelse - Uppdrag som Nämndeman i Kristianstads Tingsrätt, Lukas Wigenstorp (SD)

14

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Omsorgsnämnden. Erica Buneck (M)

15

Förslag till val av revisor i Kristianstads Renhållnings AB

16

Eventuella övriga valärenden

17

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-05-11

Kristianstad 2015-05-06

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.