Kommunfullmäktige 2015-05-19

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 maj 2015 kl 13.00.

Ärenden

Nr

 

1

Information - Revisionens uppdrag

2

Anmälan om ersättare

3

Upprop

4

Ledamöternas frågestund

5

Delgivningar

A

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-04-08 – Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Anita Zieme (MP)

B

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-29 – Stiftelsernas årsredovisningar 2014

6

Delegering av beslut om antagande av detaljplaner för Hammarslund 10:1

7

Biogasstrategi

8

Ändring av rutiner för utdelning av kulturpris och kulturstipendium

9

Motion - Utveckla och sätt tydliga mål för biogasutvecklingen i Kristianstad

10

Motion - Inför fritt internet i Kristianstads centrum

11

Medborgarförslag - Kommunstyrelsen såsom ägardirektiv till Kristianstads Renhållning AB beordrar bolaget att leva upp till renhållningstaxans stadgande att "ge kunden hög servicegrad"

12

Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till Kristianstad kommuns förtroendevalda politiker

13

Avsägelse - Uppdrag som Nämndeman i Kristianstads Tingsrätt, Lukas Wigenstorp (SD)

14

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige och ledamot i Omsorgsnämnden. Erica Buneck (M)

15

Förslag till val av revisor i Kristianstads Renhållnings AB

16

Eventuella övriga valärenden

17

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-05-11

Kristianstad 2015-05-06

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.