Kommunfullmäktige 2015-04-21

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 april 2015 kl 13.00.

Ärenden

Nr

 

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Ledamöternas frågestund

4

Revisionsrapport - Granskning särredovisning för vatten- och avloppsverksamheten

5

Revisionsrapport - Samgranskning av samverkan om barns och ungas hälsa

6

Motion - Uteliggare i Kristianstads kommun

7

Motion - Ung Företagsamhet ska erbjudas till alla elever

8

Motion - Bryt segregationen i Kristianstad kommun nu

9

Motion - Inrätta fler praktikveckor i skolan

10

Medborgarförslag - Ny genomfart förbi området Hedentorp-Helgedal

11

Medborgarförslag - Pris på bussresor för pensionärer

12

Medborgarförslag - Anlägg skatepark i Kristianstad

13

Medborgarförslag - Sätt upp papperskorg mellan ICA nära och Spängerskolan i Arkelstorp

14

Medborgarförslag - Anlägg skateboardpark i Åhus

15

Medborgarförslag - Belys viadukter och avfarter längs motorvägen förbi Kristianstad

16

Medborgarförslag - Skapa ett bättre café i fornstugan och skapa en julmarknad i Tivoliparken

17

Medborgarförslag - Upplåt parkeringsplatser för Food-Trucks

18

Medborgarförslag - Cykelväg längs Näsumsvägen mellan Vånga och Arkelstorp

19

Medborgarförslag - Billigare badkort till pensionärer

20

Medborgarförslag - Återuppför musikpaviljongen som en gång fanns i Tivoliparken

21

Medborgarförslag - Bygg ett nytt badhus i Kristianstad eller Åhus

22

Årsredovisning 2014

23

Revisionsberättelse för 2014 samt fråga om ansvarsfrihet

24

Revidering av 2015 års budget

25

Tidplan för budget 2016 och flerårsplan 2017-2018

26

Utvidgning av Ängamöllans verksamhetsområde

27

Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av m.fl. vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun

28

Detaljplan för Vä 157:5, del av, m.fl., Vä centrum i Vä, Kristianstads kommun

29

Detaljplan för Yngsjö 3:162 ,del av, m.fl. utmed Saltsjöbadsvägen

30

Reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter i Rickarum

31

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

32

Motion - Körkortsutbildning på gymnasienivå

33

Motion - Sophämtning i Kristianstads kommun

34

Medborgarförslag - Önskan att kommunen ansluter sig till tjänsten Min Myndighetspost vid skatteverket

35

Medborgarförslag - Borgerlig (dvs icke kyrklig) begravningsplats

36

Medborgarförslag - Inför kommunaliserad begravningsverksamhet

37

Eventuella valärenden

38

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-04-13

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.