Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2015-04-21

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 april 2015 kl 13.00.

Ärenden

Nr

 

1

Anmälan om ersättare

2

Upprop

3

Ledamöternas frågestund

4

Revisionsrapport - Granskning särredovisning för vatten- och avloppsverksamheten

5

Revisionsrapport - Samgranskning av samverkan om barns och ungas hälsa

6

Motion - Uteliggare i Kristianstads kommun

7

Motion - Ung Företagsamhet ska erbjudas till alla elever

8

Motion - Bryt segregationen i Kristianstad kommun nu

9

Motion - Inrätta fler praktikveckor i skolan

10

Medborgarförslag - Ny genomfart förbi området Hedentorp-Helgedal

11

Medborgarförslag - Pris på bussresor för pensionärer

12

Medborgarförslag - Anlägg skatepark i Kristianstad

13

Medborgarförslag - Sätt upp papperskorg mellan ICA nära och Spängerskolan i Arkelstorp

14

Medborgarförslag - Anlägg skateboardpark i Åhus

15

Medborgarförslag - Belys viadukter och avfarter längs motorvägen förbi Kristianstad

16

Medborgarförslag - Skapa ett bättre café i fornstugan och skapa en julmarknad i Tivoliparken

17

Medborgarförslag - Upplåt parkeringsplatser för Food-Trucks

18

Medborgarförslag - Cykelväg längs Näsumsvägen mellan Vånga och Arkelstorp

19

Medborgarförslag - Billigare badkort till pensionärer

20

Medborgarförslag - Återuppför musikpaviljongen som en gång fanns i Tivoliparken

21

Medborgarförslag - Bygg ett nytt badhus i Kristianstad eller Åhus

22

Årsredovisning 2014

23

Revisionsberättelse för 2014 samt fråga om ansvarsfrihet

24

Revidering av 2015 års budget

25

Tidplan för budget 2016 och flerårsplan 2017-2018

26

Utvidgning av Ängamöllans verksamhetsområde

27

Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av m.fl. vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun

28

Detaljplan för Vä 157:5, del av, m.fl., Vä centrum i Vä, Kristianstads kommun

29

Detaljplan för Yngsjö 3:162 ,del av, m.fl. utmed Saltsjöbadsvägen

30

Reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter i Rickarum

31

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

32

Motion - Körkortsutbildning på gymnasienivå

33

Motion - Sophämtning i Kristianstads kommun

34

Medborgarförslag - Önskan att kommunen ansluter sig till tjänsten Min Myndighetspost vid skatteverket

35

Medborgarförslag - Borgerlig (dvs icke kyrklig) begravningsplats

36

Medborgarförslag - Inför kommunaliserad begravningsverksamhet

37

Eventuella valärenden

38

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-04-13

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.