Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2015-03-17

Här kommer du att kunna följa sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2015 kl 13.00.

Ärenden

1

Diplomeringsceremoni - Kristianstads kommun blir Fairtrade City.

2

Anmälan om ersättare

3

Upprop

4

Ledamöternas frågestund del 1
Ledamöternas frågestund del 2

5

Delgivningar

A

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-01-09 ny ledamot i kommunfullmäktige efter Per Einarsson (KD)

B

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-01-09 ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ruth Piatek (S)

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-01-09 ny ersättare i kommunfullmäktige efter Göran Sevebrant (M)

D

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2015-01-30 ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ali Ibrahim (S)

E

Länsstyrelsen i Skåne län meddelande 2015-01-27 – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

F

Rapporter enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete- och välfärdsnämnden

G

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

6

Biblioteksplan för åren 2015-2017

7

Etablering av elförsäljning i C4 Energi AB och därmed ändring av C4 Energi AB:s ägardirektiv

8

Digital agenda för Kristianstads kommun

9

Revidering av sotningsföreskrifter för Kristianstads kommun

10

Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning

11

Tillsättning av en klimatberedning

12

Arvoden för förtroendevalda vid kommunens bolag

13

Motion - Uteliggare i Kristianstads kommun

14

Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige Anita Zieme (MP)

15

Val av revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning

16

Val av ledamot i Byggnadsnämnden

17

Val av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

18

Val av ledamöter i klimatberedningen

19

Fyllnadsval av ny nämndeman i Kristianstads Tingsrätt, efter Malin Asplund (V)

20

Eventuella övriga valärenden

21

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 


Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2015-03-09

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.