Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kommunfullmäktige 2015-01-13

Här kan du se sändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 januari 2015 kl. 13.00.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

 

 

2

Upprop

 

3

Ledamöternas frågestund

 

4

Delgivningar

 

A

Stadsbyggnadskontorets lagakraftbesked – detaljplan för del av Linderöd 34:3 m fl har vunnit laga kraft

 

B

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

 

C

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2014-12-03 – ny ersättare i kommunfullmäktige efter Martin Reinhard (SD)

 

5

Förvärv Vindspelet 2, 6, 7, 10, 14 och 15

 

6

Renhållningsordning för Kristianstads kommun

 

7

Årsredovisning verksamhetsåret 2013 - Samordningsförbundet Skåne Nordost

 

8

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- eller skogsbruksfrågor

 

9

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads kommunföretag AB

 

10

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads kommunföretag AB

 

11

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Magmo AB

 

12

Val av ordförande och vice ordförande i Magmo AB

 

13

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Renhållnings AB

 

14

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Renhållnings AB

 

15

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i AB Kristianstadsbyggen

 

16

Val av ordförande och vice ordförande i AB Kristianstadsbyggen

 

17

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i AB Allön

 

18

Val av ordförande och vice ordförande i AB Allön

 

19

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Energi AB

 

20

Val av ordförande och vice ordförande i C4 Energi AB

 

21

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Biogas AB

 

22

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Biogas AB

 

23

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i C4 Elnät AB

 

24

Val av ordförande och vice ordförande i C4 Elnät AB

 

25

Val av ledamöter och ersättare i Åhus Hamn & Stuveri AB

 

26

Val av vice ordförande i Åhus Hamn & Stuveri AB

 

27

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Industribyggnads AB

 

28

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Industribyggnads AB

 

29

Val av ledamöter, ersättare, och revisor i Kristianstads Airport AB

 

30

Val av ordförande i Kristianstads Airport AB

 

31

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Kristianstads Specialfastigheter AB

 

32

Val av ordförande och vice ordförande i Kristianstads Specialfastigheter AB

 

33

Avsägelse - uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige- Ali Ibrahim (S)

 

34

Eventuella övriga valärenden

 

35

Eventuella motioner, interpellationer och medborgarförslag

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.