Kallelser och protokoll

Här hittar du aktuella protokoll och kallelser för kommunfullmäktige, nämnder och även en del beredningar och utskott från och med 2017. Protokollen publiceras så snart de är justerade och därmed offentliga.

Den här sidan är inte helt klar. Under 2017 hoppas vi kunna presentera en lösning som gör att du hittar alla protokoll på ett lättare sätt.

Så länge hittar du nämndens protokoll under respektive rubrik. Vill du ha ett protokoll från 2016 eller tidigare är du välkommen att kontakta oss.


Arbete och välfärdsnämnden

Kallelse

Arbete och välfärdsnämnden kallelse 2017-09-28

Protokoll

Arbete och välfärdsnämnden protokoll 2017-09-28

Arbete och välfärdsnämnden protokoll 2017-08-31

Arbete och välfärdsnämnden protokoll 2017-06-29

Arbete och välfärdsnämnden protokoll 2017-05-24

Arbete och välfärdsnämnden protokoll 2017-04-27

Arbete och välfärdsnämnden protokoll 2017-03-30

Arbete och välfärdsnämnden protokoll 2017-03-02

Arbete och välfärdsnämnden protokoll 2017-01-26


Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts kallelse 2017-10-31

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-10-03

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-09-05

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-08

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-05-02

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-04-04

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-03-07

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-07


Byggnadsnämnden

Kallelse

Byggnadsnämndens kallelse 2017-09-26

Protokoll

Byggnadsnämndens protokoll 2017-09-26

Byggnadsnämndens protokoll 2017-08-29

Byggnadsnämndens protokoll 2017-06-27

Byggnadsnämndens protokoll 2017-05-30

Byggnadsnämndens protokoll 2017-04-25

Byggnadsnämndens protokoll 2017-03-28

Byggnadsnämndens protokoll 2017-02-28

Byggnadsnämndens protokoll 2017-01-31


Kommunfullmäktige

Kallelse

Kommunfullmäktiges kallelse 2017-10-17

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-20

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-13

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-16

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-18 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-14

Kommunfullmäktige protokoll 2017-01-17  


Kommunstyrelsen

Kallelse

Kommunstyrelsens kallelse 2017-10-25

Protokoll

Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-27

Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-30

Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-21

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-24

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26

Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-22

Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-15

Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-25


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse 2017-10-18

Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-06-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-06-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-06-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-19

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-05

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-18

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-11


Kommunstyrelsens personalutskott

Kallelse

Ingen kallelse

Protokoll

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-09-04

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-05-29

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-05-02

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-03-15

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-03-06

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-01-30


Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse

Kallelse, kultur- och fritidsnämnden, 2017-06-08

Kallelse kultur- och fritidsnämnden, 2017-04-18

Protokoll

Protokoll, kultur- och fritidsnämnden, 2017-06-08

Protokoll, kultur- och fritidsnämnden, 2017-04-18

Protokoll, kultur- och fritidsnämnden, 2017-02-02

Protokoll, kultur- och fritidsnämnden, 2017-03-16


Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kallelse

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kallelse 2017-10-05

Protokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2017-09-07

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2017-06-15

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2017-05-11

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2017-04-06

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2017-03-09

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2017-01-26

 


Omsorgsnämnden

Kallelse

Ingen kallelse

Protokoll

Omsorgsnämndens protokoll 2017-09-21

Omsorgsnämndens protokoll 2017-08-24

Omsorgsnämndens protokoll 2017-06-15

Omsorgsnämndens protokoll 2017-05-18

Omsorgsnämndens protokoll 2017-04-20

Omsorgsnämndens protokoll 2017-03-16

Omsorgsnämndens protokoll 2017-02-09


Tekniska nämnden

Kallelse

Tekniska nämndens kallelse 2017-10-26

Protokoll

Tekniska nämndens protokoll 2017-09-28

Tekniska nämndens protokoll 2017-08-24

Tekniska nämndens protokoll 2017-06-01

Tekniska nämndens protokoll 2017-04-27

Tekniska nämndens protokoll 2017-03-23

Tekniska nämndens protokoll 2017-02-23

Tekniska nämndens protokoll 2017-01-26


Valnämnden

Kallelse

Ingen kallelse

Protokoll

Valnämndens protokoll 2017-08-24

Valnämndens protokoll 2017-05-30

 


Kommunrevisionen

Kallelse

Ingen kallelse

Protokoll

Kommunrevisionens protokoll 2017-09-20

Kommunrevisionens protokoll 2017-08-23

Kommunrevisionens protokoll 2017-06-28

Kommunrevisionens protokoll 2017-05-24

Kommunrevisionens protokoll 2017-04-26

Kommunrevisionens protokoll 2017-03-22

Kommunrevisionens protokoll 2017-03-15

Kommunrevisionens protokoll 2017-01-25


Brotts- och drogförebyggande råd, BRÅ

Kallelse

Brotts- och drogförebyggande rådets kallelse 2017-10-13

Protokoll

Brotts- och drogförebyggande rådets protokoll 2017-09-08

Brotts- och drogförebyggande rådets protokoll 2017-05-19


Integrationsrådet

Kallelse 

Integrationsrådets kallelse 2017-10-05

Protokoll 

Integrationsrådets protokoll 2017-05-17

Integrationsrådets protokoll 2017-02-22 


Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Kallelse

Ingen kallelse

Protokoll

Hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-06-14

Hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-03-08


Pensionärsrådet

Kallelse

Ingen kallelse

Protokoll

Pensionärsrådets protokoll 2017-08-18

Pensionärsrådets protokoll 2017-06-02

Pensionärsrådets protokoll 2017-04-07

Pensionärsrådets protokoll 2017-01-27


Kommunala rådet för funktionsnedsatta

Kallelse

Ingen kallelse

Protokoll

Kommunala rådet för funktionsnedsatta protokoll 2017-08-17

Kommunala rådet för funktionsnedsatta protokoll 2017-06-01

Kommunala rådet för funktionsnedsatta protokoll 2017-04-11

Kommunala rådet för funktionsnedsatta protokoll 2017-02-23


Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster

Kallelse

Ingen kallelse

Protokoll

Gemensamma nämndens protokoll 2017-09-28

Gemensamma nämndens protokoll 2017-04-27

Gemensamma nämndens protokoll 2017-02-02

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.