Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2018-12-12 Vård- och omsorgsboende Stavre korttidsboende
2018-12-12 Hemsjukvård Hemgångsstödet
2018-12-12 Hemtjänst Hemtjänst i Transval
2018-12-11 Parkering Tyggårdsgatan
2018-12-11 Övrigt trafik och resor Stadsbussar
2018-12-11 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Övergångställer Långebrogatan
2018-12-11 Gaturenhållning och snöröjning Långebrogatan/snöröjningsproblem
2018-12-11 Grundskola Synpunkter på hur rektorerna fördelar sina resurser på Centralskolan
2018-12-11 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Månsagården
2018-12-10 Grundskola Fortsatt klagomål avseende publicering av svar till Synpunkter
2018-12-10 Grundskola Fortsatt klagomål avseende skolpliktsärende på Centralskolan
2018-12-10 Grundskola Fortsatt klagomål avseende skolpliktsärende på Centralskolan
2018-12-10 Grundskola Fortsatt klagomål avseende skolpliktsärende på Centralskolan
2018-12-09 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Banvallen mot linderöd som börjar vid skättilljungavägen
2018-12-09 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Banvallen mot linderöd som börjar vid skättilljungavägen
2018-12-08 Grundskola Fortsatt klagomål avseende skolpliktsärende på Centralskolan
2018-12-07 Grundskola Fortsatt klagomål avseende skolpliktsärende på Centralskolan
2018-12-07 Grundskola Klagomål avseende svar av Synpunkt
2018-12-07 Grundskola Klagomål avseende beslut om enskild undervisning för enskild elev vid Hammars skola
2018-12-07 Grundskola Klagomål avseende publicering av svar till Synpunkter
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.