Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2019-02-15 Natur, parker och lekplatser Sop kärl Åhus
2019-02-14 Övrigt näringsliv och arbete Stadskärnan
2019-02-14 Familj, barn och ungdom Prisma
2019-02-14 Familj, barn och ungdom Prisma
2019-02-14 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Torvkupevägen
2019-02-13 Grundskola Klagomål avseende undervisningen i svenska på Centralskolan
2019-02-13 Gruppbostad/servicebostad Gruppbostad
2019-02-13 Gruppbostad/servicebostad Gruppbostad
2019-02-12 Familj, barn och ungdom Fältgruppen
2019-02-11 Grundskola Klagomål avseende skolmaten på Väskolan
2019-02-11 Hjälpmedel Bostadsanpassning - intyg
2019-02-10 Trafikregler och säkerhet Västra storgatan i Kristianstad
2019-02-09 Natur, parker och lekplatser Ekenabben, Hammarslund
2019-02-08 Mark och lokaler för företag Rökninng utanför Gallerian
2019-02-08 Parkering Barbackagatan 1-11 och Lilla bangårdsgatan.
2019-02-07 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Cykelväg Kristianstad till Färlöv (busslinjen 549)
2019-02-07 Hemtjänst Degeberga Hemtjänst
2019-02-07 Hemtjänst Hemgångsstödet
2019-02-06 Vård- och omsorgsboende Almhaga
2019-02-06 Övrigt omsorg och hjälp Prisma
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.