Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2020-03-05 Ekonomi, socialbidrag Kristianstad kommun
2020-03-05 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Cykelövergång Gustaf Hellströms väg/Lasarettsboulevarden
2020-03-03 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Tekniska förvaltningen - cykel- och gångväg
2020-03-03 Ekonomi, socialbidrag Ekonomiskt bistånd
2020-03-03 Ekonomi, socialbidrag Ekonomiskt bistånd
2020-02-28 Natur, parker och lekplatser Kommunens förvaringsplats vid båtuppläggningsplatserna bortom Segelsällskapet
2020-02-28 Ekonomi, socialbidrag Mottagning ekonomi
2020-02-28 Grundskola Klagomål på att elever inte kan använda snurran på Lingenässkolans skolgård
2020-02-27 Ekonomi, socialbidrag Mottagning ekonomi
2020-02-27 Ekonomi, socialbidrag Mottagning ekonomi
2020-02-27 Ekonomi, socialbidrag Mottagning ekonomi
2020-02-27 Ekonomi, socialbidrag Mottagning ekonomi
2020-02-27 Ekonomi, socialbidrag Mottagning ekonomiskt bistånd
2020-02-27 Ekonomi, socialbidrag Ekonomiskt bistånd, mottagningsenheten
2020-02-26 Ekonomi, socialbidrag Arbete och välfärdsförvaltningen
2020-02-25 Ekonomi, socialbidrag Mottagning ekonomi
2020-02-25 Familj, barn och ungdom Prisma
2020-02-25 Natur, parker och lekplatser Villaområdet Nässelblomsvägen i Arkelstorp
2020-02-24 Ekonomi, socialbidrag Mottagning ekonomi
2020-02-24 Ekonomi, socialbidrag Ekonomiskt bistånd
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.