Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2019-10-18 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Kaos på Hyacintvägen i Hammar
2019-10-17 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Cykelpumpen vid Rådhuset fungerar inte
2019-10-17 Övrigt omsorg och hjälp Daglig verksamhet
2019-10-17 Familj, barn och ungdom Familjeservice
2019-10-17 Familj, barn och ungdom Familjeservice
2019-10-17 Hemtjänst Utdrag ur Belastningsregistret
2019-10-16 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Fältvägen
2019-10-16 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Lingenässkolan
2019-10-14 Hemtjänst Hemtjänst Allögården
2019-10-14 Hemsjukvård Hemgångsstöd
2019-10-12 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Gångväg mellan almvägen och floravägen
2019-10-12 Turism, evenemang Rådhus plan 6
2019-10-12 Övrigt uppleva och göra Förslag på "Shoppingbuss" till olika handelsområden i Kristianstad.
2019-10-12 Övrigt kommun och politik Öppna vattentornet
2019-10-12 Övrigt kommun och politik Seniorkort till äldre
2019-10-12 Idrott, motion, bad och friluftsliv Fråga om belysning Kristianstad Fotbollsarena
2019-10-12 Hemtjänst Åhus Hemtjänst
2019-10-11 Ekonomi, socialbidrag Klagomål
2019-10-10 Trafikregler och säkerhet Cykelvägen under viadukten Ängamöllan/Öllsjö
2019-10-09 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trafik i Hammar
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.