Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2019-08-15 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Hammar
2019-08-15 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Cykelväg mellan Arkelstorp och Kristianstad, Ekestad
2019-08-13 Hemsjukvård Hemgångsstödet
2019-08-12 Fritidshem Inkommen synpunkt avseende appen Tieto Education
2019-08-12 Vatten och avlopp Friseboda vattenverk
2019-08-12 Familjerådgivning Familjeservice
2019-08-12 Familjerådgivning Familjeservice
2019-08-12 Familjerådgivning Familjeservice
2019-08-12 Familjerådgivning Familjeservice
2019-08-12 Familjerådgivning Familjeservice
2019-08-12 Familjerådgivning Familjeservice
2019-08-11 Natur, parker och lekplatser Rabatter i hamnen (Åhus)
2019-08-07 Vård- och omsorgsboende Östra Borggatan
2019-08-07 Bibliotek Bemötande på Åhus bibliotek
2019-08-07 Vatten och avlopp Förorenat dricksvatten i Österlia, Olseröd, Olseröds sommarby, Degeberga sommarby, Rigeleje, Julebod
2019-08-07 Parkering Parkering Östermalm
2019-08-07 Vatten och avlopp Juleboda, Holmaområdet
2019-08-07 Hemtjänst Hemgångsstödet
2019-08-07 Gaturenhållning och snöröjning Gamla fjälkingevägen/Hammar
2019-08-05 Kost, restaurang och matdistribution Matsedel inom Äldreomsorgen
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.