Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2019-04-18 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Gatumiljö
2019-04-18 Hemsjukvård Hemgångsstödet
2019-04-17 Hemtjänst Hemgångstödet
2019-04-17 Grundskola Inkommen synpunkt avseende skolplacering
2019-04-16 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Nybodalsvägen 1-19
2019-04-16 Familj, barn och ungdom Familjeservice
2019-04-14 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Balsby gator och cykelväg mot Österslöv
2019-04-12 Information Valdeltagande EU-valet
2019-04-11 Grundskola Inkommet klagomål avseende utbudet av måltider
2019-04-11 Övrigt omsorg och hjälp Cykelomsorgen
2019-04-11 Gaturenhållning och snöröjning Nosabyskolan
2019-04-08 Övrigt kommun och politik Kommunens planering och stadskärnans utarmning
2019-04-08 Gaturenhållning och snöröjning Nosabyskolan
2019-04-05 Kontakt Kontakt med kommunen
2019-04-07 Natur, parker och lekplatser Öllsjöskolan
2019-04-05 Kontakt Kontakt med kommunen
2019-04-05 Gruppbostad/servicebostad Fjällbacka 2
2019-04-05 Hemsjukvård Hemgångsstödet
2019-04-04 Gator, vägar, gång- och cykelvägar BRON på kanalgatan
2019-04-04 Vård- och omsorgsboende Hjärtebacken 2
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.