Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2019-06-17 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trafiksituation Hammar
2019-06-17 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trafiksituation Hammar
2019-06-17 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Gata och park
2019-06-17 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trafik och gator
2019-06-17 Familj, barn och ungdom Beröm
2019-06-17 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trafikenheten
2019-06-17 Övrigt trafik och resor Trafikmätning
2019-06-17 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Tulpanvägen
2019-06-17 Övrigt trafik och resor Trafikfiksituation Hmmar
2019-06-14 Natur, parker och lekplatser Matning av kanalfåglarna
2019-06-14 Grundskola Inkommen Synpunkt angående skolavslutningen vid Kulltorpskolan
2019-06-14 Grundskola Inkommen Synpunkt angående skolavslutningen vid Kulltorpskolan
2019-06-14 Idrott, motion, bad och friluftsliv Synpunkter på betalning vid friluftsbad
2019-06-14 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trafiken på Tulpanvägen
2019-06-14 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trafiken på Tulpanvägen
2019-06-14 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trafiken på Tulpanvägen
2019-06-14 Trafikregler och säkerhet Trafiken på Tulpanvägen
2019-06-14 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Förslag om bänkar i Everöd
2019-06-14 Parkering Parkering mopeder
2019-06-14 Funktionsnedsättning Dv Odal
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.