Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2019-12-05 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Snälltågsvägen, hållplats Kabelvägen
2019-12-04 Trafikregler och säkerhet Algots väg, Everöd.
2019-12-04 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Cykelväg
2019-12-03 Hemsjukvård Hemsjukvård
2019-12-03 Hemtjänst Hemtjänsten Åhus Norra
2019-12-02 Grundskola Tollarps skola
2019-12-02 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Belysning gång- och cykelväg bakom Nosaby kyrka
2019-12-02 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Samsings väg
2019-11-29 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Sjömacken/ Gamla Skeppsbron
2019-11-29 Trafikregler och säkerhet Trafikljus Brandkåren, polisen, ambulans
2019-11-28 Övrigt kommun och politik Julfest 2019 på Södra Kasern
2019-11-28 Turism, evenemang Turist på medborgarcenter
2019-11-26 Funktionsnedsättning Stöd och service
2019-11-26 Bibliotek Synpunkter på Österängbibliotekets öppettider samt offentlig städning i området
2019-11-25 Natur, parker och lekplatser Bättre belysning i park intill Högskolan
2019-11-24 Idrott, motion, bad och friluftsliv Önskemål om mountainbikebana vid pulkabacken i Åsum.
2019-11-24 Funktionsnedsättning Daglig verksamhet
2019-11-22 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Skoglösavägen, Önnestad
2019-11-22 Natur, parker och lekplatser Statsdelsparken i Öllsjö
2019-11-20 Vatten och avlopp
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.