Inkomna synpunkter och svar

Här kan du ta del av de synpunkter, beröm och klagomål som kommit in till oss. I vissa fall kan du också läsa svaren från våra olika verksamheter. Använd sökfunktionen eller välj att filtrera för att lättare hitta. Vi tar bort sekretessbelagda uppgifter.

Ink datum Typ Verksamhet Rubrik Svar
2020-01-27 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Trottoar Emil Kleens väg
2020-01-27 Familj, barn och ungdom BERÖM
2020-01-27 Hemtjänst Utförande av sjukgymnastik Åhus
2020-01-27 Hemtjänst Everöds hemtjänst
2020-01-27 Familjerådgivning Familjeservice
2020-01-27 Parkering Parkering på söder
2020-01-26 Kontakt Södra Brunstorpsvägen, Arkelstorp
2020-01-25 Vuxenutbildning Fråga om kurs i svenska för utländsk arbetskraft
2020-01-24 Familjerådgivning Familjeservice
2020-01-24 Familjerådgivning Familjeservice
2020-01-23 Vård- och omsorgsboende Christiansro (Norlandia)
2020-01-23 Hemtjänst Hemtjänst
2020-01-23 Ekonomi, socialbidrag Mottagningsenhetern
2020-01-23 Ekonomi, socialbidrag ekonomisk (rådgivning)
2020-01-23 Familj, barn och ungdom Familjerätt
2020-01-22 Grundskola Inkommen synpunkt avseende skolmaten på Degebergaskolan
2020-01-22 Grundskola Synpunkt avseende skolmaten på Degebergaskolan
2020-01-22 Förskola Inkommet klagomål avseende sparkrav
2020-01-22 Gator, vägar, gång- och cykelvägar Dåligt uppmärkt övergångsställe
2020-01-22 Grundskola Synpunkt avseende skolmaten vid Degebergaskola
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.