Dialogträff med idéburen sektor

Representanter från den idéburna sektorn bjuds in till en dialogträff, tisdagen den 7 februari 2023. Träffen tar avstamp i den överenskommelse som slutits mellan kommunen och den idéburna sektorn. Gemensamt diskuterar vi hur samverkan och dialogen mellan det offentliga och idéburna kan stärkas.

En stark idéburen sektor bidrar till ett socialt, ekonomiskt och ekologist hållbart Kristianstad, där vi gemensamt samarbetar för att lösa våra samhällsutmaningar. 

När: tisdag den 7 februari 2023

Tid: kl. 17.30-19.30, mingel och mat från kl 17

Var: Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad.
Karta

Vem: Dialogräffen riktar sig till representanter från en förening, trossamfund, ekonomisk förening eller studieförbund som verksam i Kristianstads kommun. Träffen riktas sig även till kommunrepresentanter och förtroendevalda.

Detta är andra träffen mellan kommunen och den idéburna sektron. Första träffen hölls i april 2022. 

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 30 januari. All information finns i det bekräftelsemejl som du har fått. Har du frågor kan du kontakta personen som du hittar under kontakt. 

Program

17.00-17.30 – Registrering, mingel med mat

17.30-17.40 – Introduktion och presentation av kvällens program av moderator Malin Wildt-Persson

17.40-18.00 – Styrgruppen för Överenskommelse Kristianstad berättar om handlingsplanen och vägen framåt.

Samverkan mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn.pdf

18.00-18.30 – Gruppdiskussioner kring hur kan idéburen sektor och kommunen kan bidra till målen och aktiviteterna i handlingsplanen.

18.30-18.50 – Paus

18.50-19.20 – Moderator Malin Wildt-Person leder en gemensam diskussion med samtalsledare från gruppdiskussionerna.

19.20-19.30 – Avslutning där Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande och moderator Malin Wildt-Persson summerar kvällen och arbetet framåt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.