Dialogmöten

På våra dialogmöten (tidigare byastämmor) kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker.

Så fungerar dialogmöten

Dialogmötena är en form av öppet hus under två och en halv timme och du kommer när det passar dig. Du träffar ledande politiker både från majoriteten och oppositionen. Det finns även tjänstemän  på plats.

Flera grannbyar har gemensamma möten. Dialogmöten arrangeras varannat år.

Sammanställning efter mötet

Efter mötet görs en sammanställning av de tankar och synpunkter som kommit upp. Sammanställningen publiceras efter mötet.

Tidigare byastämmor

Anteckningar från äldre stämmor kan du begära ut från kommunarkivet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.