Vatten- och avlopp, bredband och skötsel av gång- och cykelvägar var frågor som kom upp när det var byastämma för Österslöv, Balsby och Fjälkestad.
Vatten- och avlopp, bredband och skötsel av gång- och cykelvägar var frågor som kom upp när det var byastämma för Österslöv, Balsby och Fjälkestad.

Byastämmor

På byastämman kan de som bor i de mindre orterna runt om i kommunen träffa ledande politiker. Vi stämmer av läget på orten och du kan berätta för oss hur du vill att byn ska utvecklas.

Byastämmorna i ny form

Stämmorna hålls i form av ett öppet hus under tre timmar där du som bybo kommer när det passar dig. I mindre grupper kan du träffa och prata med ledande politiker både från majoriteten och oppositionen. Även tjänstemän finns på plats.

Flera grannbyar har nu gemensamma stämmor och i stället för vart fjärde år återkommer stämmorna vartannat år. Stämmor hålls igen hösten och vintern 2017/2018.

Sammanställning efter mötet

Efter stämman görs en sammanställning av de tankar och synpunkter som kommit upp. Sammanställningen publiceras efter stämman.

Tidigare byastämmor

Anteckningar från äldre stämmor kan du begära ut från Kommunarkivet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.