Dialog och synpunkter

Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Du är alltid välkommen med synpunkter och förslag till oss. På så vis bidrar du till att kommunens service och verksamhet utvecklas och blir ännu bättre.

Vi har många olika sätt där du kan ställa frågor och lämna synpunkter på kommunens verksamhet.
Vi har många olika sätt där du kan ställa frågor och lämna synpunkter på kommunens verksamhet.

Vi har många olika sätt som du kan använda för att påverka kommunen. Du kan komma till öppna möten, lämna synpunkter och skicka in medborgarförslag.

Ställ din fråga på det sätt som passar dig bäst. Besök oss, ring oss eller skriv till oss genom brev, mejl eller kontakta oss via vårs sociala medier.

Om din synpunkt gäller något som är trasigt eller dåligt skött, till exempel gatlyktor eller gräsklippning så  använder du vår felanmälan.

Felanmälan

Vad händer med dina synpunkter?

Om du lämnar dina kontaktuppgifter får du svar gällande din synpunkt inom tio dagar. En del frågor och synpunkter kan vi åtgärda ganska snabbt. Andra önskemål tar längre tid eftersom frågan måste utredas. En del önskemål som kommer till oss kan vi inte genomföra eftersom det inte tillhör det kommunala uppdraget.

Vårt mål är att alltid svara dig och förklara hur situationen ser ut. Ibland kan vi genomföra det du vill men vi kan tyvärr inte tillgodose allas önskemål.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.