Dialog och synpunkter

Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Dina synpunkter och förslag till oss är alltid välkomna. Genom dem bidrar du till att kommunens service och verksamhet utvecklas och blir ännu bättre.

Öppna möten är ett sätt för dig att lämna synpunkter på kommunens verksamhet.
Öppna möten är ett sätt för dig att lämna synpunkter på kommunens verksamhet.

Vi har många olika sätt som du kan använda för att påverka kommunen. Du kan lämna medborgarförslag, komma till öppna möten och lämna synpunkter.

Ställ din fråga på det sätt som passar dig bäst. Besök oss, ring oss eller skriv till oss genom brev, mejl eller kontakta oss via vår Facebook.

Vad händer med dina synpunkter?

Om du lämnar dina kontaktuppgifter får du svar gällande din synpunkt inom en månad. En del frågor och synpunkter kan vi åtgärda ganska snabbt. Andra önskemål tar längre tid eftersom frågan måste utredas. En del önskemål som kommer till oss kan vi inte genomföra eftersom det inte tillhör det kommunala uppdraget.

Vårt mål är att alltid svara dig och förklara hur situationen ser ut. Ibland kan vi genomföra det du vill men vi kan tyvärr inte tillgodose allas önskemål.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.