Dialog och synpunkter

Du är alltid välkommen med synpunkter och förslag till oss. På så vis bidrar du till att kommunens service och verksamhet utvecklas och blir ännu bättre. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker.

Öppna möten är ett sätt för dig att lämna synpunkter på kommunens verksamhet.
Öppna möten är ett sätt för dig att lämna synpunkter på kommunens verksamhet.

Kommunen har olika sätt som du kan använda för att påverka kommunen. Du kan lämna medborgarförslag, komma till öppna möten och lämna synpunkter.

Du kan också ställa din fråga på det sättet som passar dig. genom att besöka oss, ringa oss eller skriva ett brev eller mejl. Det går också bra att kontakta oss via Facebook.

Vad händer med dina synpunkter?

En del frågor och synpunkter kan vi åtgärda ganska snabbt.  Till exempel om du anmäler ett fel. Andra önskemål tar längre tid eftersom frågan måste utredas. En del önskemål som kommer till oss kan vi inte genomföra eftersom det inte tillhör det kommunala uppdraget.

Vårt mål är att alltid svara dig och förklara hur situationen ser ut. Ibland kan vi genomföra det du vill men vi kan tyvärr inte tillgodose allas önskemål.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.